Doğan Ufuk Güneş

Resim3

Telekom Dünyası Röportajı

YASAD Başk. Doğan Ufuk Güneş: Tüketen değil üreten ülke olmalıyız http://www.yasad.org.tr/UserFiles/pdf/telekomdunyasi-roportaj-s134.pdf